Commande du 16-01-2021

Butternut (kg)
Arnaud (Maraîcher)
Légumes
1,50 € / kg

carottes (Bio)
Arnaud (Maraîcher)
Légumes
1,20 € / pièce

Céléri rave
Arnaud (Maraîcher)
Légumes
1,00 € / pièce

chicon de pleine terre (kg)
Arnaud (Maraîcher)
Légumes
4,00 € / kg

oignons botte de 5
Arnaud (Maraîcher)
Légumes
1,30 € / pièce

oignons rouges (kg)
Arnaud (Maraîcher)
Légumes
2,00 € / kg

pdt Annabelle (chair ferme) sac de 5 kg (5kg)
Arnaud (Maraîcher)
Légumes
0,80 € / kg
4,00 €

pdt Bintjes (farineuse) sac 5 kg (5kg)
Arnaud (Maraîcher)
Légumes
0,70 € / kg
3,50 €

PDT Challenger (farineuse) sac de 5 Kg (5kg)
Arnaud (Maraîcher)
Légumes
0,60 € / kg
3,00 €

pdt grenailles (kg)
Arnaud (Maraîcher)
Légumes
1,25 € / kg

Poireaux (kg)
Arnaud (Maraîcher)
Légumes
2,50 € / kg

Potimarron (kg)
Arnaud (Maraîcher)
Légumes
1,40 € / kg

Farine t80 (1kg)
Arnaud (Maraîcher)
Farines
1,80 €

Farine t80 (3kg)
Arnaud (Maraîcher)
Farines
1,50 € / kg
4,50 €

Jus pomme (Conversion BIO) (ℓ)
Arnaud (Maraîcher)
Jus de fruits
3,20 € / ℓ